Asset Publisher Asset Publisher

Rozbudowa infrastruktury drogowej i kolejowej. Konferencja wojewody

20 września w Nadleśnictwie Lipusz Dyrektor Bartłomiej Obajtek, oraz Nadleśniczy Maciej Kostka uczestniczyli w konferencji Wojewody Pomorskiego "Rozbudowa infrastruktury drogowej i kolejowej". Udział w niej wzięli samorządowcy i parlamentarzyści. W spotkaniu uczestniczył również Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski. Budowa sprawnej sieci komunikacyjnej, tak by w pełni integrowała  drogi gminne i powiatowe z liniami kolejowymi to główne dążenia Funduszu Dróg Samorządowych. W te dążenia wpisują się Lasy Państwowe współuczestnicząc w rozbudowie dróg lokalnych. Również po nawałnicy z sierpnia 2017 roku, Nadleśnictwo Lipusz przekazało ponad 7 milionów złotych z Funduszu Leśnego na rozbudowę i remonty lokalnych dróg publicznych.

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)

Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                           PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!