Wydawca treści Wydawca treści

Realizacja zadań ochronnych w rezerwacie przyrody "Jeziorka Chośnickie"

Sprawozdanie z wykonania prac zgodnie z umową dotacji nr WOFŚ/D/421/248/2013

Poprzez zaplanowane prace w rezerwacie polegające na usunięciu świerka pospolitego z podszytów oraz z piętra drzewostanu zmniejszy się degradacyjne znaczenie gatunku niepożądanego.

Ograniczenie udziału gatunków niepożądanych poprzez odsłonięcie warstwy runa umożliwi odnowienie naturalne dęba na siedlisku kwaśnych dąbrów, a także brzozy na siedlisku brzeziny bagiennej.

Na terenie rezerwatu objętym projektem znaczną część powierzchni zajmują widłak jałowcowaty, goździsty oraz widłak spłaszczony. Usunięcie świerka zwiększy szanse wymienionych gatunków na rozwinięcie kłosów zarodnionośnych i dalszy ich rozwój.

Wszystkie zaplanowane prace zostały wykonane pod nadzorem leśniczego w okresie 6.02.2014 - 14.02.2014 przy pokrywie śnieżnej. Czynności pielęgnacyjne zostały wykonane w taki sposób aby nie doszło do uszkodzeń podłoża torfowego oraz stanowisk roślin chronionych.

Nadleśnictwo Lipusz na wykonanie powyższego działania uzyskało dofinansowanie w kwocie 6 000 złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, przy łącznej wartości zadania 8795,81 złotych.

Wyniki zadań ochronnych widoczne są na zdjęciach.