Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Siedziba Nadleśnictwo Lipusz
Nadleśnictwo Lipusz
58 680 07 80/1
58 680 07 99

ul. Brzozowa 2
83-424 Lipusz

godziny urzędowania: 7:30 - 15:30

 

Adresem Elektronicznej Skrzynki Podawczej jest /Pgl_lp_1510/SkrytkaESP

 

NIP: 591-000-61-14

Punkt Alarmowo - Dyspozycyjny (PAD) przyjmujący zgłoszenia o pożarach
czynny jest w okresie od 25 marca do 30 września. Kontakt : 608 046 997

Nadleśniczy
Maciej Kostka
58 680 07 81
Zastępca Nadleśniczego
Arkadiusz Bronk
609 660 940
Główny Księgowy
Iwona Doczyk
58 680 07 91

NN - Inżynierowie Nadzoru

Szymon Wiśniewski
NN1 - Inżynier Nadzoru
Tel.: 693 030 459
Wojciech Czajka
NN2 - Inżynier Nadzoru
Tel.: 601 701 483

NK - Kadry

Grażyna Wantoch Rekowska
NK - Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 58 680 07 85

Z - Dział Gospodarki Leśnej

Katarzyna Czajka
ZG1 - Starszy specjalista SL ds. marketingu i sprzedaży drewna
Tel.: 58 680 07 94; 694 468 749
Katarzyna Breza
ZG7 - Specjalista SL ds. pozyskania i gospodarki towarowej
Tel.: 58 680 07 94; 694 468 749
Dariusz Jendernal
ZG2 - Starszy specjalista SL ds. stanu posiadania
Tel.: 58 680 07 83
Jędrzej Lewandowski
ZG8 - Specjalista SL ds. stanu posiadania i LMN
Tel.: 58 680 07 84
Anna Kukier
ZG9 - Specjalista SL ds. stanu posiadania
Tel.: 58 680 07 83
Agnieszka Okseniuk
ZG4 - Specjalista SL ds. hodowli lasu, nasiennictwa i selekcji
Tel.: 667 003 510
Monika Zamyślewska
ZG3 - Specjalista SL ds. ochrony lasu, ochrony lasu, p-poż, przyrody i certyfikacji
Tel.: 667 003 510
Jan Kowalke
ZG5 - Specjalista SL ds. łowiectwa, edukacji i turystyki
Tel.: 667 003 510

S - Dział Administracyjno - Gospodarczy

Marta Bigus
S - Sekretarz
Tel.: 58 680 07 86
Ludwik Turzyński
SA1 - Starszy specjalista ds. budownictwa, remontów i inwestycji
Tel.: 58 680 07 93
Radosław Gołuński
SA2 - Specjalista ds. informatyki
Tel.: 58 680 07 84
Katarzyna Dzienisz
SA4 - Starszy referent ds. kancelaryjnych
Tel.: 58 680 07 80

NZP - Zamówienia publiczne

Bożena Suchy-Lipińska
NZP - Starszy specjalista ds. zamówień publicznych
Tel.: 58 680 07 93

KF - Dział Finansowo - Księgowy

Katarzyna Klasa
Księgowa
Tel.: 58 680 07 95
Olga Gliszczyńska-Klasa
Księgowa
Tel.: 58 680 07 92
Paulina Helta
Księgowa
Tel.: 58 680 07 95
Justyna Lepak
Referent ds. księgowości
Tel.: 58 680 07 95

NS - Straż Leśna

Wojciech Kulas
NS - Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 58 680 07 88
Wojciech Kiełpikowski
NSL - Starszy Strażnik Leśny
Tel.: 58 680 07 88
Sławomir Pietranek
NSL - Strażnik Leśny
Tel.: 58 680 07 88