Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Siedziba Nadleśnictwo Lipusz
Nadleśnictwo Lipusz
58 680 07 80
58 680 07 99

ul. Brzozowa 2
83-424 Lipusz

godziny urzędowania: 7:30 - 15:30

 

Adresem Elektronicznej Skrzynki Podawczej jest /Pgl_lp_1510/SkrytkaESP

 

NIP: 591-000-61-14

Punkt Alarmowo - Dyspozycyjny (PAD) przyjmujący zgłoszenia o pożarach
czynny jest w okresie od 25 marca do 30 września. Kontakt : 608 046 997

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Lipusz przyjmuje interesantów i pracowników w sprawach skarg, wniosków i zażaleń, w każdy wtorek w godzinach od 8:00 do 9:00 oraz w godzinach od 15:30 do 16:30 – po uprzednim telefonicznym umówieniu się na spotkanie (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

W przypadku nieobecności Nadleśniczego interesantów i pracowników w sprawach powyżej wymienionych przyjmuje Zastępca Nadleśniczego.

Nadleśniczy
Marcin Trzeciak
58 680 07 80
Zastępca Nadleśniczego
Arkadiusz Bronk
58 680 07 80, kom.609 660 940
Główny Księgowy
Iwona Doczyk
58 680 07 91 wew. *611

NN - Inżynierowie Nadzoru

Szymon Wiśniewski
NN1 - Inżynier Nadzoru
Tel.: 58 680 07 90 wew. *211 kom.693 030 459
Wojciech Czajka
NN2 - Inżynier Nadzoru
Tel.: 58 680 07 90 wew. *211 kom.601 701 483

NK - Kadry

Grażyna Wantoch Rekowska
NK - Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 58 680 07 85 wew. *131 kom. 723 030 750

Z - Dział Gospodarki Leśnej

Katarzyna Czajka
ZG1 - Starszy specjalista SL ds. marketingu i sprzedaży drewna
Tel.: 58 680 07 96 wew. *333, kom. 694 468 749
Katarzyna Breza
ZG7 - Specjalista SL ds. pozyskania i gospodarki towarowej
Tel.: 58 680 07 96 wew. *333, kom. 694 468 749
Dariusz Jendernal
ZG2 - Starszy specjalista SL ds. stanu posiadania
Tel.: 58 680 07 83 wew. *334
Jędrzej Lewandowski
ZG8 - Specjalista SL ds. stanu posiadania i LMN
Tel.: 58 680 07 84 wew. *672
Anna Kukier
ZG9 - Specjalista SL ds. stanu posiadania
Tel.: 58 680 07 83 wew. *334
Agnieszka Okseniuk
ZG4 - Specjalista SL ds. hodowli lasu, nasiennictwa i selekcji
Tel.: 58 680 07 87 wew. *331, kom. 667 003 510
Monika Zamyślewska
ZG3 - Specjalista SL ds. ochrony lasu, p-poż, przyrody i certyfikacji
Tel.: 58 680 07 87 wew. *331, kom. 667 003 510
Paweł Jendernal
ZG6 - Leśniczy ds. lasów nadzorowanych
Tel.: 58 680 07 87 wew. *332, kom. 608 696 781

S - Dział Administracyjno - Gospodarczy

Marta Bigus
S - Sekretarz
Tel.: 58 680 07 86 wew. *671 kom. 723 030 310
Ludwik Turzyński
SA1 - Starszy specjalista ds. budownictwa, remontów i inwestycji
Tel.: 58 680 07 94 wew. *674
Radosław Gołuński
SA2 - Specjalista ds. informatyki
Tel.: 58 680 07 84 wew. *672
Małgorzata Orzłowska
SA3 Referent administracyjny
Tel.: 58 680 07 93 wew. *673
Katarzyna Dzienisz
SA4 - Starszy referent ds. kancelaryjnych
Tel.: 58 680 07 80 wew. *100

NZP - Zamówienia publiczne

Bożena Suchy-Lipińska
NZP - Starszy specjalista ds. zamówień publicznych
Tel.: 58 680 07 93 wew. *673

KF - Dział Finansowo - Księgowy

Katarzyna Klasa
Księgowa
Tel.: 58 680 07 95 wew. *613
Olga Gliszczyńska-Klasa
Księgowa (KASA)
Tel.: 58 680 07 92 wew. *600 kom. 723 030 490
Paulina Helta
Księgowa
Tel.: 58 680 07 95 wew. *612
Justyna Lepak
Starszy referent ds. księgowości
Tel.: 58 680 07 95 wew. *613

NS - Straż Leśna

Wojciech Kulas
NS - Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 58 680 07 88 wew. *221
Wojciech Kiełpikowski
NSL - Starszy Strażnik Leśny
Tel.: 58 680 07 88 wew. *221
Sławomir Pietranek
NSL - Strażnik Leśny
Tel.: 58 680 07 88 wew. *221