Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Siedziba Nadleśnictwo Lipusz
Nadleśnictwo Lipusz
58 680 07 80/1
58 680 07 99

ul. Brzozowa 2
83-424 Lipusz

godziny urzędowania: 7:30 - 15:30

 

Adresem Elektronicznej Skrzynki Podawczej jest /Pgl_lp_1510/SkrytkaESP

 

NIP: 591-000-61-14

Punkt Alarmowo - Dyspozycyjny (PAD) przyjmujący zgłoszenia o pożarach
czynny jest w okresie od 25 marca do 30 września. Kontakt : 608 046 997

Nadleśniczy
Maciej Kostka
58 680 07 81
Zastępca Nadleśniczego
Arkadiusz Bronk
609 660 940
Główny Księgowy
Iwona Doczyk
58 680 07 91

Inżynierowie Nadzoru

Wojciech Czajka
Inżynier Nadzoru
Tel.: 601 701 483
Szymon Wiśniewski
Inżynier Nadzoru
Tel.: 693 030 459

Sekretariat

Katarzyna Dzienisz
Referent administracyjny
Tel.: 58 680 07 80/1

Kadry

Grażyna Wantoch Rekowska
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 58 680 07 85

Dział Gospodarki Leśnej ds. pozyskania, marketingu i sprzedaży drewna

Marketing
Tel.: 694 468 749
Katarzyna Czajka
Kierownik Zespołu marketingu i sprzedaży
Tel.: 58 680 07 94
Katarzyna Breza
Specjalista SL ds. pozyskania i gospodarki towarowej
Tel.: 58 680 07 94

Dział Gospodarki Leśnej ds. stanu posiadania i informatyki

Dariusz Jendernal
Kierownik Zespołu informatyki i stanu posiadania
Tel.: 58 680 07 83
Anna Kukier
Specjalista SL ds. stanu posiadania
Tel.: 58 680 07 83
Jędrzej Lewandowski
Specjalista SL ds. stanu posiadania i Leśnej Mapy Numerycznej
Tel.: 58 680 07 84
Radosław Gołuński
Starszy referent ds. informatyki
Tel.: 58 680 07 84

Dział Gospodarki Leśnej ds. zagospodarowania lasu

Agnieszka Okseniuk
Specjalista SL ds. hodowli lasu
Tel.: 667 003 510
Monika Zamyślewska
Specjalista SL ds. ochrony lasu, ochrony p-poż, ochrony przyrody i certyfikacji
Tel.: 667 003 510
Tomasz Krefta
Specjalista SL ds. łowiectwa i lasów nadzorowanych
Tel.: 667 003 510
Jan Kowalke
Specjalista SL
Tel.: 667 003 510

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Elżbieta Broniecka
Sekretarz
Tel.: 58 680 07 86
Bożena Suchy-Lipińska
Specjalista ds zamówień publicznych
Tel.: 58 680 07 93
Marta Bigus
Starszy specjalista administracyjny
Tel.: 58 680 07 93
Ludwik Turzyński
Specjalista ds. budownictwa, remontów i inwestycji
Tel.: 58 680 07 93
Katarzyna Dzienisz
Referent administracyjny
Tel.: 58 680 07 81

Dział Finansowo - Księgowy

Beata Manowska
Starszy specjalista ds. księgowości
Tel.: 58 680 07 95
Olga Gliszczyńska-Klasa
Księgowa
Tel.: 58 680 07 92
Justyna Lepak
Referent ds. księgowości
Tel.: 58 680 07 95
Paulina Helta
Referent ds. księgowości
Tel.: 58 680 07 95

Straż Leśna

Wojciech Kulas
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 58 680 07 88
Wojciech Kiełpikowski
Strażnik Leśny
Tel.: 58 680 07 88
Sławomir Pietranek
Strażnik Leśny
Tel.: 58 680 07 88