Widok zawartości stron Widok zawartości stron

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DRÓG LEŚNYCH

Na podstawie § 22 pkt. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 MOŚZNiL z dnia 18 maja 1994 r., art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 o lasach (Dz.U. z poz. Poz. 2019), oraz  Zarządzenia nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących  korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami wprowadza się do stosowania :

  1. Zarządzenie nr 58/21 Nadleśniczego Nadleśnictwa Lipusz z dnia 05.08.2021 roku w sprawie udostępnienia dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Lipusz dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami.
  2. Zarządzenie nr 10/23 Nadleśniczego Nadleśnictwa Lipusz z dnia 06.02.2023 roku zmieniające treść Zarządzenia na 58/21 Nadleśniczego Nadleśnictwa Lipusz z dnia 05.08.2021 roku w sprawie udostępnienia dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Lipusz dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami.
  3. Zarządzenie nr 22/23 Nadleśniczego Nadleśnictwa Lipusz z dnia 28.03.2023 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Lipusz.
  4. Zarządzenie nr 23/23 Nadleśniczego Nadleśnictwa Lipusz z dnia 28.03.2023 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z leśnych dróg udostępnionych do ruchu publicznego dla pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów na terenie Nadleśnictwa Lipusz.