Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Cennik sprzedaży detalicznej na sadzonki w Nadleśnictwie Lipusz

Zagrożenie pożarowe

"Pod pojęciem 'zagrożenie pożarowe lasu" rozumiemy istnienie takich warunków, które określaja możliwości powstania niekontrolowanego procesu spalania, wymagającego zorganizowanie akcji ratowniczej"

Numery alarmowe

tel. alarm

Projekty i fundusze

Sprawozdanie z wykonania prac zgodnie z umową dotacji nr WOFŚ/D/421/248/2013