Lista aktualności Lista aktualności

Lasy Nadleśnictwa Lipusz

Lasy Nadleśnictwa Lipusz rozciągają się w urozmaiconym krajobrazie Ziemi Kaszubskiej na terenie powiatu: kościerskiego, bytowskiego i kartuskiego, na obszarze gmin: Kościerzyna, Lipusz, Dziemiany, Karsin, Parchowo, Czarna Dąbrówka, Studzienice, Sulęczyno i Stężyca.

            Lasy Nadleśnictwa Lipusz rozciągają się w urozmaiconym krajobrazie Ziemi Kaszubskiej na terenie powiatu: kościerskiego, bytowskiego i kartuskiego, na obszarze gmin: Kościerzyna, Lipusz, Dziemiany, Karsin, Parchowo, Czarna Dąbrówka, Studzienice, Sulęczyno i Stężyca.

Zasięgiem terytorialnym obejmuje w części północnej fragmenty Pojezierza Kaszubskiego i Bytowskiego o bardzo zróżnicowanej rzeźbie terenu, z licznymi jeziorami, co sprzyja rozwojowi turystyki.

Powierzchnia nadleśnictwa wynosi 22741,80 ha, zaś zasięg terytorialny Nadleśnictwa Lipusz zawiera się w długim pasie biegnącym z północy na południe, którego krańce dzieli 65 km.

Teren Nadleśnictwa Lipusz urzeka malowniczością, rozmaitością gatunków roślin i zwierząt. Niezliczona liczba jezior, oczek wodnych oraz mokradeł położonych wśród malowniczych pól, łąk i lasów oraz ciekawa rzeźba terenu tworzą niepowtarzalny klimat tych okolic.

O dużym znaczeniu przyrodniczym tych terenów świadczy występowanie siedmiu obszarów chronionych Natura 2000, a także znajdujący się na tym terenie Wdzydzki Park Krajobrazowy oraz Rezerwat Jeziorka Chośnickie..

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności nadleśnictwo włącza się w akcje lokalnych samorządów promujących region, między innymi poprzez rozbudowę infrastruktury turystyczno-edukacyjnej. Obecnie do dyspozycji lokalnej ludności i turystów, nadleśnictwo wraz z współpracującymi gminami, udostępniło dziewięć ścieżek przyrodniczo – edukacyjnych. Zaczynając od Gminy Sulęczyno: ścieżka „Brzegiem Jeziora Węgorzyno" powstała przy współpracy z tutejszym Urzędem Gminy, na którą uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jak sama nazwa szlaku wskazuje biegnie wokół jeziora, przez które przepływa rzeka Słupia będąca szlakiem kajakowym, który cieszy się dużym zainteresowaniem w okresie letnim. Na terenie Gminy Parchowo istnieje miejsce postoju dla kajakarzy przy Kamieniu Papieskim, a wzdłuż wspomnianej już rzeki Słupi Gmina Parchowo stworzyła rowerową ścieżkę biegnąca przez lasy leśnictwa Parchowo, rozpoczynającą się od pięknego jeziora Mausz. Przesuwając się dalej na południe nadleśnictwa, w okolicach wsi Łubiana, napotykamy kolejną ścieżkę przyrodniczą o nazwie „Pilica". Długość jej to 2,2 km, biegnie przez malowniczą pradolinę rzeki Pilica, przez którą prowadzą tablice edukacyjne poruszające tematykę leśną.

W zasięgu administracyjnym Gminy Lipusz znajdują się dwie ścieżki: piesza "Płociczno" i rowerowo - narciarska „Pętla Tuszkowska Matka", na której usytuowane są tablice edukacyjne na odcinku 9 km. Trasa przebiega przez malownicze lasy mieszane składające się z wielu gatunków drzew i krzewów. Na trasie ścieżki znajduje się najbardziej znany pomnik przyrody na terenie Nadleśnictwa Lipusz - Tuszkowska Matka. Jest to jedna z najstarszych sosen pospolitych na Pomorzu i najprawdopodobniej w Polsce. Jej wiek szacowany jest na około 250 lat. Wysokość drzewa dochodzi do 38 m, a obwód mierzy 3,2 m. Trasy tych ścieżek służą miejscowej ludności i turystom, jako miejsce odpoczynku i relaksu. Można tu spotkać się oko w oko z dziką zwierzyną, która licznie zamieszkuje okoliczne lasy. Cieszy również fakt, że utrzymanie ładu i porządku w znacznej mierze odbywa się dzięki uczniom z Zespołu Szkół w Lipuszu, którzy kilka razy w roku przeprowadzają akcje sprzątania na ścieżkach. Działająca w Lipuszu drużyna harcerska pod przewodnictwem Proboszcza parafii rzymsko-katolickiej pw. Św. Michała Archanioła – ks. kanonika Jana Ostrowskiego również w znacznej mierze przyczynia się do propagowania edukacji i zachowań proekologicznych. Na ścieżce tej odbył się rajd Diecezji Peplińskiej z okazji stulecia ZHP w 2010 roku, spotkanie KSM (Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej w lutym 2007 roku). Sezon zimowy to okres, w którym ścieżka może być wykorzystywana, jako trasa narciarstwa biegowego. Na ścieżce prowadzimy zajęcia edukacyjne o różnorodnej tematyce, a zimą miejscowy leśniczy organizuje akcje dokarmiania zwierzyny z uczniami z okolicznych szkół.

Wdzydzki Park Krajobrazowy przyczynił się w istotny sposób do powstania ścieżki przyrodniczej „Wokół Jeziora Rzuno" w Dziemianach. Z uwagi na obecność licznej zabudowy letniskowej ścieżka odwiedzana jest zarówno przez miejscową ludność jak i turystów z poza Kaszub. W części południowej nadleśnictwa istnieją dwie ścieżki rowerowe „Pętla Przytarnia" i „Pętla Lipno", powstałe przy współpracy: z Urzędami Gmin Karsin i Dziemiany, Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, oraz nadleśnictwa. Ścieżki wiodą turystę przez lasy sosnowe wokół kompleksu Jezior Wdzydzkich oraz zmiennym krajobrazem z niepowtarzalnymi śródleśnymi jeziorami i wijącą się Rzeką Wdą.

Wszystkie ścieżki przyrodniczo – edukacyjne można odwiedzać samemu oraz w zorganizowanych grupach, które chętnie oprowadzają leśniczowie i inni pracownicy nadleśnictwa. W przyszłości nadleśnictwo planuje rozbudowę infrastruktury turystycznej przy dalszej współpracy z samorządami lokalnymi oraz innymi instytucjami, tak by jeszcze bardziej przybliżyć społeczeństwu istotę funkcjonowania lasów oraz mieć wpływ na kształtowanie postaw proekologicznych.