Lista aktualności Lista aktualności

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- sprzedaż siatki ogrodzeniowej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIJESZEJ OFERTY - w przetargu pisemnym na sprzedaż siatki leśnej – rozbiórkowej stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Lipusz, ul. Brzozowa 2 , 83-424 Lipusz (otwarcie ofert 04.06.2024 , g. 10.00)

Materiały do pobrania