Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja

Nadleśnictwo – podstawowa jednostka gospodarcza i organizacyjna w strukturze Lasów Państwowych. Nadleśnictwo wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i obejmuje swoim obszarem możliwy do zapewnienia szczegółowego nadzoru i kontroli pracy podległych leśniczych.

          Zadaniem nadleśnictwa jest prowadzenie gospodarstwa leśnego w zakresie hodowli, ochrony, ścinki i wyróbki drewna, pozyskiwania użytków ubocznych, wywozu drewna i innych płodów leśnych, melioracji gruntów leśnych i nieleśnych, budowy dróg leśnych i budowli związanych z gospodarstwem leśnym.
Na czele nadleśnictwa stoi nadleśniczy kierujący całokształtem działalności nadleśnictwa. Nadleśniczy wykonuje swoje obowiązki z pomocą zastępcy nadleśniczego. W skład nadleśnictwa wchodzą biura: nadleśnictwa i poszczególnych leśnictw.
Nadleśnictwo Lipusz podzielone jest na 3 obręby (Sulęczyno, Lipusz i Dziemiany), a obręby dzielą się na 18 leśnictw – mniejszych jednostek organizacyjnych