Lista aktualności Lista aktualności

Pomóż nam chronić las

Wykaz telefonów alarmowych na wypadek pożaru

 

 

Jednostka

Adres

Telefon

Nadleśnictwo Lipusz

ul. Brzozowa 2

83-424 Lipusz

58 680 07 80/1

Zintegrowany Punkt Alarmowo Dyspozycyjny Nadleśnictwa Lipusz
i Kościerzyna

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 6, 83-400 Kościerzyna

608-046-997

 

Państwowa Straż Pożarna
w Kościerzynie

ul. Romualda Traugutta 6        83-400 Kościerzyna

58-686-33-86

58-686-30-37

Państwowa Straż Pożarna
w Bytowie

ul. Gen. Józefa Wybickiego 9

 77-100 Bytów

47 741 80 10

59 822 20 75

Państwowa Straż Pożarna
w Kartuzach

ul. 3 Maja 16 A

83-300 Kartuzy

586811357         

47 741 84 11             

47 741 84 12

 

 

Do punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) ze stacji meteorologicznych trafiają dane takie jak temperatura, wilgotność powietrza, prędkość i kierunek wiatru. Automatyzacja stacji meteorologicznych pozwala na bieżące śledzenie wszystkich parametrów potrzebnych do analizowania zagrożenia pożarowego lasu. W połączeniu z informacją o wilgotności ściółki  ustala się stopień zagrożenia pożarowego lasu. Wg 4-stopniowej skali: 0 – niebieski, brak zagrożenia, 1 – zielony, zagrożenie małe, 2 – żółty, zagrożenie średnie, 3 – czerwony, zagrożenie duże.

 

AKTUALNY STOPIEŃ ZAGROŻENIA POŻAROWEGO LASU
obowiązujący dla Nadleśnictwa Lipusz  można sprawdzić klikając na: https://www.traxelektronik.pl/pogoda/las/stacja.php?idst=782

 

Punkt prognostyczny – Kościerzyna (Cięgardło)

 

 

 

Pomóż nam chronić las

Pamiętajmy –  wiosenne wypalanie traw doprowadza do zmniejszenia różnorodności biologicznej cennych ekosystemów. Bezpośrednim skutkiem jest całkowite lub częściowe uszkodzenie roślin, śmierć organizmów glebowych, zwierząt, a także zniszczenie siedlisk wielu gatunków. Wypalanie traw może doprowadzić do pożarów lasów – osłabione drzewostany będą mniej odporne, podatne na szkody abiotyczne i biotyczne

 

Wypalanie traw jest niebezpieczne, nieopłacalne, szkodliwe i karalne.

W efekcie szeroko rozumianej działalności człowieka powstaje ponad 90% pożarów lasu. Najczęstszymi przyczynami powstawania pożarów na terenach leśnych jest nieostrożność
w obchodzeniu się ogniem, , wczesnowiosenne wypalanie roślinności  i umyślne podpalenia. W okresie zwiększonego zagrożenia pożarowego marzec-październik na terenie Nadleśnictwa Lipusz prowadzona jest stała obserwacja terenów leśnych. Nawet dwie wieże przeciwpożarowe, punkt alarmowo-dyspozycyjny Nadleśnictwa i dyżury Służby Leśnej po godzinach pracy i we wszystkie dni wolne nie wystarczą żeby uchronić las przed pożarem. Wierzymy, że ważnym elementem systemu ochrony przeciwpożarowej jest edukacja. Dzięki zaangażowaniu leśników-edukatorów docieramy z profilaktyką przeciwpożarową do wielu osób. Aby cieszyć się pięknym i bezpiecznym lasem, wybierając się do niego powinniśmy pamiętać o kilku prostych zasadach:

  • w lesie nie używaj ognia,
  • nie wjeżdżaj do lasu samochodem,
  • ogniska wolno palić w miejscach wyznaczonych, a jeśli takiego miejsca nie ma, to zachowaj odległość 100 m od granicy lasu,
  • biwakuj tylko w miejscach do tego przeznaczonych. Jeśli nie wiesz gdzie, zapytaj leśniczego lub sprawdź na portalu www.czaswlas.pl,
  • czytaj tablice leśne – informują o zagrożeniach, czasem pokazują, że dany fragment lasu jest niedostępny, np. właśnie ze względu na zagrożenie pożarowe,
  • jeżeli widzisz pożar, dzwoń na numer 998 lub 112,
  • śmieci zabierz ze sobą – ślady ludzkiej obecności szpecą las, szkodzą, zagrażają i przeszkadzają zwierzętom.