Wydawca treści Wydawca treści

Początek w programie Quantum GIS

Na stażu miałam możliwość poznania programu Quantum GIS, czyli darmowego i otwartego oprogramowania geoinformacyjnego (GIS – System Informacji Przestrzennej).

     Mówi się „początki są zawsze trudne", tak więc moje nastawienie do programu było niezbyt optymistyczne. Program na pierwszy rzut oka wydaje się dość skomplikowany, a ponadto w czasie mojej edukacji nie spotkałam się z takim narzędziem. Po kilku godzinach obcowania z nim stwierdziłam, że jednak nie jest wcale tak trudny jak by się mogło wydawać. Po zapoznaniu się z podstawowymi funkcjami można nauczyć się w prosty sposób tworzyć i edytować mapy na potrzeby pracy w terenie lub tworzyć obiekty niezbędne do aktualizacji Leśnej Mapy Numerycznej (LMN). Program działa na danych wektorowych,  rastrowych oraz bazodanowych w różnych formatach. Po dodaniu do programu warstw wektorowych mamy możliwość tworzenia na nich kolejnych obiektów będących punktami, liniami lub poligonami uwzględniając ich położenie poprzez zdefiniowanie układu współrzędnych geograficznych. 
W zależności od tego co chcemy uzyskać poprzez właściwości poszczególnych warstw, możemy zmieniać kolorystykę, wielkość
i przezroczystość wyświetlanych obiektów, a także wykonać szereg innych formatowań. 
    Wstępnie przygotowana kompozycja mapy może zostać łatwo wzbogacona o podkład rastrowy z darmowych serwisów WMS – Web Map Service (serwis udostępniający mapy 
w postaci rastrowej) np. ortofotomapę z Geoportalu, czyli mapę powstającą ze zdjęć lotniczych lub innych serwisów WMS. 
    Dzięki QGIS, w którym po przygotowaniu odpowiednio warstwy, a następnie zaimportowaniu ich do Leśnej Mapy Numerycznej miałam możliwość w nietrudny i szybki sposób dodania brakującego na niej budynku, bez konieczności wykonywania pomiarów 
w terenie.
    To krótkie spotkanie z Quantum GIS zachęca mnie do dalszej pracy z programem oraz rozpoczęcia przygody z Leśną Mapą Numeryczną.