Wydawca treści Wydawca treści

Lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa

Nadzór nad gospodarka leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje starosta. Prowadzi ją na podstawie uproszczonego planu urządzania lasu lub inwentaryzacji stanu lasu.

Przez nadzór rozumie się prawo do sprawowania kontroli nad czyjąś działalnością, połączone z uprawnieniem do merytorycznego korygowania tych czynności.
Przy takim założeniu nadzór nad gospodarką leśną polega na:

  • lustracji, kontroli, opiniowaniu, a także doradztwie,
  • wydawaniu decyzji administracyjnych,
  • kontroli wykonania decyzji.

Zgodnie z ustawą o lasach wojewoda i starosta mogą powierzyć nadzór nad gospodarką leśną kierownikom jednostek Lasów Państwowych na zasadzie zlecenia i pokrywania kosztów, bądź sprawować nadzór przez własne służby leśne.

Sprawę ustalenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa w granicach zasięgu terytorialnego nadleśnictwa Lipusz  określa Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Lipusz:

Lp Starostwo Gmina Obreb ewidencyjny Ogółem pow. leśna (ha) Jednostka pełniaca nadzór
1 Bytów Parchowo Bawernica 6,88 Bawernica
Chośnica 85,23
Nowa Wieś 52,21
Jamno 65,25 Parchowo
Parchowo 343,4
Sylczno 278,55 Zdunowice
Grabowo 36,6 Glinowo
Gołczewo 93,48
Jeleńcz 12,91
Nakla 256,11
Ogółem 1230,62  
2 Kartuzy Sulęczyno Borek 149,23 LN Węgorzyzno
Bukowa Góra 88,1
Kistowo 270,3
Kłodno 93,17
Mściszewice 333,23
Podjazy 241,63
Sucha 148,06
Sulęczyno 278,07
Węsiory 433,19
Zdunowice 233,82
Żakowo 273,55
Ogółem 2542,35  
3 Kościerzyna Dziemiany Piechowice 220,22 Szkółka Leśna Trawice
Kalisz 790,02
Raduń 412,67
Trzebuń 644,85 Dywan
Dziemiany 178,35 Zarośle
Schodno 129,34 Głuchy Bór
Płęsy 91,72
Jastrzębie 53,49
Karsin Przytarnia 315,07
Wiele 449,93 Wiele
Dąbrowa 22,10
Lipusz Szklana Huta 65,57 Płociczno
Tuszkowy 721,82
Śluza 144,01 Trawice
Lipusz 222,85 Karpno
Gostomko 275,5 Żółno
Lipuska Huta 140,35 Płocice
Płocice 240,17
Ogółem 5118,03  
Ogółem Nadleśnictwo 8891,00  

 

Kontakt do poszczególnych leśnictw znajdziesz tu

W świetle obowiązujących przepisów pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa może mieć miejsce na podstawie:

  • uproszczonego planu urządzenia lasu,
  • decyzji starosty określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej,
  • zezwolenia starosty wydanego w przypadku losowym.

 

Lasy nadzorowane na terenie Nadleśnictwa Lipusz obejmują obszar 8891,00 ha

Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Ochrony Środowiska