Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu 

Podstawą gospodarowania w Nadleśnictwie jest plan urządzenia lasu, który wyznacza strategiczne cele gospodarowania. Jego elementem jest średniookresowy plan zagospodarowania, zawierający wykaz przedsięwzięć przewidzianych do wykonania w ciągu dziesięciu lat. Pierwsze powojenne uproszczone plany gospodarcze zostały sporządzone dla Nadleśnictwa Lipusz na lata 1946/1947‒1955/1956, a dla Nadleśnictwa Sulęczyno na lata 1952‒1961. Po wyekspirowaniu pierwszego planu gospodarczego użytkowanie w Nadleśnictwie Lipusz prowadzono na podstawie pięcioletnich planów cięć sporządzonych na lata 1956‒1960 i 1960/1961‒1964/1965 opartych na rewizji użytkowania rębnego i międzyrębnego. Definitywny plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Lipusz i Kościerzyna wprowadzono na lata 1965‒1975. Zły stan lasów spowodowany atakiem huby korzeniowej oraz obfitymi opadami śniegu w 1967 r. podyktował konieczność rewizji definitywnego planu urządzenia gospodarstwa leśnego na cztery lata przed jego wyekspirowaniem. Rewizję przeprowadzono w roku 1971. Na jej podstawie sporządzono plan urządzenia gospodarstwa leśnego lata 1971‒1981. Następną rewizję urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Lipusz przeprowadzono w 1987 r. na okres 1988‒1997. Trzecią rewizję przeprowadzono w 1999 r. na lata 1999‒2008. Obecnie gospodarka leśna prowadzona jest w oparciu o plan urządzenia lasu na lata 2009‒2018.

 

Więcej informacji na omawiany temat znajdziesz w "Instrukcji urządzania lasu cz.I" i "Instrukcji urządzania lasu cz. II"


Urządzanie lasu - art2

Podstawą gospodarowania w Nadleśnictwie jest plan urządzenia lasu, który wyznacza strategiczne cele gospodarowania.

Urządzanie lasu 

Podstawą gospodarowania w Nadleśnictwie jest plan urządzenia lasu, który wyznacza strategiczne cele gospodarowania. Jego elementem jest średniookresowy plan zagospodarowania, zawierający wykaz przedsięwzięć przewidzianych do wykonania w ciągu dziesięciu lat. Pierwsze powojenne uproszczone plany gospodarcze zostały sporządzone dla Nadleśnictwa Lipusz na lata 1946/1947‒1955/1956, a dla Nadleśnictwa Sulęczyno na lata 1952‒1961. Po wyekspirowaniu pierwszego planu gospodarczego użytkowanie w Nadleśnictwie Lipusz prowadzono na podstawie pięcioletnich planów cięć sporządzonych na lata 1956‒1960 i 1960/1961‒1964/1965 opartych na rewizji użytkowania rębnego i międzyrębnego. Definitywny plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Lipusz i Kościerzyna wprowadzono na lata 1965‒1975. Zły stan lasów spowodowany atakiem huby korzeniowej oraz obfitymi opadami śniegu w 1967 r. podyktował konieczność rewizji definitywnego planu urządzenia gospodarstwa leśnego na cztery lata przed jego wyekspirowaniem. Rewizję przeprowadzono w roku 1971. Na jej podstawie sporządzono plan urządzenia gospodarstwa leśnego lata 1971‒1981. Następną rewizję urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Lipusz przeprowadzono w 1987 r. na okres 1988‒1997. Trzecią rewizję przeprowadzono w 1999 r. na lata 1999‒2008. Obecnie gospodarka leśna prowadzona jest w oparciu o plan urządzenia lasu na lata 2009‒2018.