Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Rezerwat częściowy, położony na terenie obrębu Sulęczyno, w gminie Parchowo, leśnictwie Bawernica.

- Uznany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 kwietnia 1985 roku,

- Rozporządzenie Nr 16/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 14 maja 2007r w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jeziorka Chośnickie",

- Nazwa „Jeziorka Chośnickie" – obszar lasu, torfowisk i jezior o łącznej powierzchni 213,36 ha w Leśnictwie Bawernica,

- Celem ochrony jest zachowanie w stanie naturalnym siedmiu jezior znajdujących się w różnych stadiach zarastania, torfowisk, zróżnicowanych borowych zbiorowisk leśnych o charakterze naturalnym oraz lęgowych stanowisk żurawia i innych gatunków ptaków chronionych.

 

 

Jeziorka Chośnickie - obejmują cenne fragmenty naturalnych ekosystemów leśnych i rzadkich zbiorowisk roślin, które pozwalają zaobserwować różne etapy sukcesji biocenoz jeziornych.

Rezerwat założono w celu zachowania w naturalnym stanie siedmiu jezior, będących w różnym stadium starzenia się, oraz zachowania cennych zbiorowisk roślinnych, torfowisk, wysokich i pierwotnych siedlisk leśnych, o różnym stopniu przebiegającej sukcesji drzew.

Rezerwat obejmuje fragment pola zandrowego wraz z siedmioma jeziorami w strefie przymorenowej moren Mydlickich na Pojezierzu Kaszubskim.

"Jeziora Chośnickie" obejmują powierzchnię 213,36 ha, w tym zalesiona 183,95 ha.  Rezerwat jest ostoją dziko żyjących zwierząt i miejscem gniazdowania licznego ptactwa.

Mapa z obiektem http://mapa.gdansk.lasy.gov.pl/appMapa.aspx


Rezerwat przyrody Mechowiska Sulęczyńskie

1 grudnia został ustanowiony nowy rezerwat przyrody. Rezerwat o nazwie Mechowiska Sulęczyńskie znajduje się w sąsiedztwie miejscowości Sulęczyno w powiecie kartuskim. Zajmuje on powierzchnię 22,58 ha.

Mechowiska Sulęczyńskie

Drugi rezerwat na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Lipusz. Został uznany na mocy zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 17 listopada 2014 roku w celu za chowania ekosystemu torfowiska alkalicznego z unikatowa florą mchów i roślin naczyniowych. Rezerwat położony jest na gruntach skarbu Państwa oraz Stowarzyszenia klubu Przyrodników a jego łączna powierzchnia to 25,20 ha.

Rezerwat posiada wybitne walory przyrodnicze o czym decyduje dobrze zachowana i zróżnicowana szata roślinna oraz dobre uwodnienie złoża torfowego.